Young IFA Network

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Young IFA Network w Polsce

W ramach International Fiscal Association działa również Young IFA Network (YIN), zyskująca coraz większą popularność i działająca coraz bardziej aktywnie. YIN jest strukturą skupiającą młodszych członków IFA angażujących się w działalność organizacyjną i naukową IFA. Za funkcjonowanie YIN na poziomie międzynarodowym odpowiada Komitet YIN (YIN Committe), któremu przewodniczy obecnie Sanjay Iyer (Hong Kong). Ogólne informacje na temat globalnego wymiaru YIN dostępne są między innymi tutaj.

YIN działa głównie poprzez lokalne organizacje w ramach krajowych oddziałów IFA. W swojej działalności YIN wykorzystuje różnorodne formy i technologie wymiany wiedzy, obejmujące seminaria, wirtualne spotkania, panele dyskusyjne i wspólne publikacje. Ponadto, w trakcie każdego dorocznego kongresu IFA odbywa się spotkanie członków YIN z całego świata, nie tylko na gruncie zawodowym, ale także towarzyskim.

 

YIN działa prężnie także w Polsce, przy polskim Oddziale IFA. Jako pierwsza jej działalność rozwijała dr Joanna Koronkiewicz, piastując stanowisko Koordynatorki YIN Polska. Obecnie od 2020 roku tą funkcję objęła dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny, członek IFA od roku 2014. Celem YIN w Polsce jest zainteresowanie młodych praktyków i specjalistów w zakresie prawa podatkowego działalnością IFA, w tym polskiego Oddziału IFA. Naszą ambicją jest zwłaszcza włączenie do współpracy młodych osób, które posiadają już pewne doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie i chcą nadal rozwijać swoje kompetencje i zainteresowania, uczestnicząc zarówno w dyskusji naukowej na temat najbardziej aktualnych zagadnień, jak i w wymianie praktycznych doświadczeń i kontaktów zawodowych. Do prac YIN zapraszamy również osoby niebędące jeszcze członkami IFA, które w związku ze swoim zaangażowaniem w prace IFA mogłyby zostać członkami tej organizacji w najbliższej przyszłości.

Informacje na temat działalności YIN w Polsce dostępne są także na facebooku oraz na grupie linkedin: IFA YIN Poland.