Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies została stworzona po to, aby poinformować użytkownika odwiedzającego stronę https://ifa.org.pl o zasadach postępowania z jego danymi osobowymi, a także plikami cookies w obrębie tej strony.

Administratorem strony jest: Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (michal.nowacki@wardynski.com.pl), natomiast współadministratorem jest: TPA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań (office@tpa-group.pl).

Ochrona danych osobowych

Użytkownik dobrowolnie przekazuje administratorowi strony IFA Poland swoje dane osobowe, a administrator gwarantuje poufność otrzymanych informacji. Dane podane przez użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim.

Logi - korzystanie ze strony IFA Poland wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest właśnie w logach, które zawierają m.in. adres IP, datę i czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik odwiedzający stronę. Dane zapisane w logach nie są kojarzone z konkretną osobą, stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w home.pl.

Pliki cookies

Pliki cookies strony IFA Poland, która dostępna jest pod adresem https://ifa.org.pl, nie przechowują żadnych poufnych danych użytkownika, takich jak: imię, nazwisko czy adres zamieszkania. Osoba odwiedzająca stronę w każdej chwili może zmienić ustawienia „ciasteczek” lub całkowicie je usunąć za pośrednictwem opcji dostępnych w danej przeglądarce internetowej.

Kod śledzenia Google Analytics - w celu udoskonalania strony, w jej kodzie umieszczony został specjalny kod śledzenia, dzięki któremu administrator ma dostęp do takich danych, jak: czas przebywania na stronie, ilość wizyt czy też średnią liczbę podstron, które odwiedzono. Wszystkie te informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę IFA Poland pliki cookies, a także mający do nich dostęp, jest administrator niniejszej strony: Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce, współadministrator: TPA Sp. z o.o. Sp. k., a także współpracujący z administratorem partner – Google.

Dołącz do międzynarodowej sieci ekspertów prawa podatkowego

Strona korzysta z plików cookies.