O IFA Poland

Oddział IFA w Polsce

Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe (International Fiscal Association - IFA) jest organizacją, która zajmuje się analizą i rozwojem międzynarodowego i porównawczego prawa w zakresie finansów publicznych, w szczególności międzynarodowego i porównawczego prawa podatkowego, jak również finansowych i handlowych aspektów opodatkowania.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa i oświatowa w zakresie prawa podatkowego (w szczególności międzynarodowego prawa podatkowego) oraz ekonomicznej analizy prawa podatkowego.

Zależy nam na popularyzacji wiedzy i świadomości podatkowej, upowszechnianiu standardów poprawnej legislacji, korzystaniu ze sprawdzonych za granicą doświadczeń i modeli regulacyjnych.

Przede wszystkim zaś na tworzeniu przestrzeni do dyskusji na powyższe tematy pomiędzy wysokiej rangi specjalistami z sektora publicznego i prywatnego. Chcemy, aby wśród nich znaleźli się podatnicy, przedstawiciele administracji publicznej, parlamentarzyści, sędziowie, przedstawiciele wyższych uczelni oraz osoby zajmujące się doradztwem podatkowym. Wyznaczone cele realizujemy poprzez organizację seminariów, konferencji, badań naukowych, a także w formie publikacji i krajowych raportów (National Reports) przygotowywanych na coroczne, światowe kongresy IFA. Nawiązujemy także i rozwijamy robocze kontakty z oddziałami IFA w innych krajach.

IFA na świecie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe (IFA) zostało założone w 1938 r., a jego siedziba mieści się w Holandii. Jest to jedyna pozarządowa i niepowiązana z żadnym sektorem organizacja międzynarodowa zajmująca się tematyką podatkową. 

Skupia się ona na badaniu i rozwijaniu prawa międzynarodowego i porównawczego w obszarze finansów publicznych, zwłaszcza zaś międzynarodowego i porównawczego prawa podatkowego, a także finansowych i gospodarczych aspektów systemów podatkowych.

IFA realizuje swoje zadania dzięki dorocznym kongresom oraz wydawanym w związku z nimi publikacjom naukowym, a także dzięki badaniom naukowym. Działania IFA mają wprawdzie co do zasady charakter naukowy, jednak w ramach podejmowanej tematyki stowarzyszenie bierze pod uwagę aktualne otoczenie podatkowe i zmiany w przepisach krajowych. 

Członkowie IFA to dziś ponad 13 500 osób ze 115 krajów. Założyli oni oddziały w 71 krajach. Członkostwo bezpośrednie jest możliwe w krajach, w których nie działają jeszcze oddziały IFA.

Coraz większe umiędzynarodowienie gospodarek poszczególnych państw przekłada się na większą liczbę międzynarodowych zagadnień podatkowych, które ponadto stają się coraz istotniejsze. Od zakończenia II wojny światowej, IFA odgrywa istotną rolę zarówno przy tworzeniu określonych zasad rządzących międzynarodowymi systemami podatkowymi, jak i przy przedstawianiu ewentualnych rozwiązań problemów powstających w związku z ich praktycznym stosowaniem. Jest to możliwe, ponieważ członkami stowarzyszenia są osoby zajmujące wysokie stanowiska zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w tym w sądach, na uczelniach wyższych, a także w międzynarodowych organizacjach rządowych i pozarządowych. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że przez wszystkie lata zdołało ono utrzymać wysoki poziom debat oraz formułowanych wniosków. Dlatego też IFA stanowi niezbędne forum dla ekspertów z różnych sektorów społeczeństwa, które pozwala wymieniać opinie na tematy dotyczące międzynarodowych systemów podatkowych przy jednoczesnym poszanowaniu odmiennych doświadczeń i różnorodności wykonywanych zadań.

Dołącz do międzynarodowej sieci ekspertów prawa podatkowego

Strona korzysta z plików cookies.