SAVE THE DATE: IV Konferencja Naukowa "Globalny podatek minimalny – szanse i wyzwania dla Polski"

Warszawa
23 maj 2024

Serdecznie zapraszamy na IV konferencję naukową organizowaną przez IFA Poland i Szkołę Głowną Handlową pt. "Globalny podatek minimalny – szanse i wyzwania dla Polski", która odbędzie się 23 maja 2024 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest rozpoczęcie debaty nad znaczeniem i stosowaniem nowych rozwiązań w międzynarodowym opodatkowaniu grup kapitałowych przyjętych na potrzeby globalnego podatku minimalnego. Wdrożenie Dyrektywy Rady UE 2022/2523 z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii zapowiedziane zostało w Polsce na początek 2025 r. W kontekście zapowiedzi rządowych dotyczących dążenia do poprawy poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, konstrukcja
poszczególnych elementów globalnego podatku minimalnego i sposób ich wdrażania do systemu krajowego będzie miała istotne znaczenie.

Konferencja będzie się składała z trzech paneli dyskusyjnych. W pierwszej kolejności, zastanowimy się nad znaczeniem nowego podatku z perspektywy polityki podatkowej i założeń dotyczących ograniczenia konkurencji podatkowej. Następnie, dyskusja skierowana zostanie na wpływ globalnego
podatku minimalnego na zachęty podatkowe w Polsce, by na koniec skupić się na najistotniejszych problemach technicznych związanych z jego implementacją.

Konferencja ma na celu stworzenie forum dyskusyjnego wszystkich środowisk. Wśród panelistów zaproszenie przyjęli: sędziowie NSA, przedstawiciele MF, świata nauki, biznesu oraz doradcy podatkowi.

Komitet Organizacyjny:

- prof. dr hab. Dominik J. Gajewski (SGH)
- dr Monika Laskowska (CASP SGH/IFA Poland)
- dr Wojciech Sztuba (IFA Poland)
- Przemysław Demczyszak (CASP SGH)
- Wojciech Niedźwiedzki (CASP SGH)

Agenda:

8:30-9:30 | Otwarcie konferencji 

9:30-9:45 | Otwarcie konferencji 
Jego Magnificencja Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

9:45-10:00 | Powitanie uczestników w imieniu organizatorów

dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
dr Wojciech Sztuba (IFA)

10:00-11:30 | PANEL I – Globalny podatek minimalny - znaczenie dla polityki podatkowej w Polsce

Moderator: prof. dr hab. Dominik J. Gajewski (SGH, NSA)

Uczestnicy dyskusji panelowej: dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ (NSA), dr Piotr
Karwat (SGH), Jarosław Szatański (MF), dr Filip Majdowski (EY Polska), Krzysztof Berliński
(Orlen)

- Adresaci globalnego podatku minimalnego, wyzwania dla przedsiębiorstw i rządów.
- Wpływ Dyrektywy Rady 2022/2523 na konkurencyjność UE i Polski.
- Główne problemy dotyczące wdrożenia Dyrektywy, możliwe do uzupełnienia w ramach legislacji krajowej.
- Tworzenie międzynarodowych organów podatkowych oraz systemu sądowego ds. rozwiązywania
międzynarodowych sporów podatkowych.
- Ocena mechanizmu QDMTT pod kątem polityki inwestycyjnej w Polsce.
- Skuteczne wykorzystanie rozwiązań typu bezpieczne przystanie.
- GLOBE a zasada sprawiedliwości podatkowe.

11:30-13:00 | PANEL II pod patronatem Women of IFA Network – Globalny podatek minimalny i jego interakcje z prawem krajowym

Moderatorka: dr Monika Laskowska (CASP SGH, IFA)

Uczestniczki dyskusji panelowej: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (UW), Beata Sobocha-Holc
(NSA), Anna Sobierajska-Sokół (KAS), Magdalena Zalech (EY Polska)

⁃ Jakie są główne problemy w kalkulacji globalnego podatku minimalnego, które powinny zostać uzupełnione w ramach legislacji krajowej?
⁃ Czy podatek od przerzuconych dochodów lub polski podatek minimalny to podatek kwalifikowany wg GloBE?
⁃ Kto powinien się obawiać UTPR a kto QDMTT?
⁃ Jakie problemy można rozwiązać kredytem podatkowym?
⁃ Raportowanie – jakie przyjąć podejście możliwe do udźwignięcia?

13:30-14:30 | Przerwa obiadowa

14:30-16:00 | PANEL III – Wpływ Filaru 2 na podatkowe ulgi dla biznesu w Polsce

Moderator: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Uczestnicy i uczestniczki dyskusji panelowej: dr Roman Wiatrowski (NSA), dr hab.
Aleksander Werner prof. SGH (SGH), dr hab. Błażej Kuźniacki prof. UŁa (PwC Netherlands,
IFA), dr Jakub Jankowski (MF), Łukasz Kuśmierz (MF), Łukasz Groń (EY Polska)

- Wpływ Filaru 2 na zamianę zachęt inwestycyjnych z ulg podatkowych na subwencje.
- Umowy o ochronie i wspieraniu inwestycji a Filar 2.
- Kształtowanie zachęt podatkowych po implementacji filar 2 (korzystanie z kredytu podatkowego i subwencji po wdrożeniu Filar 2).
- Możliwości wykorzystania kwalifikowanego zwrotnego kredytu podatkowego (qualified refundable tax credits).

Informacje Organizacyjne:

Rejestracja
Wymagana jest uprzednia rejestracja poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, który zostanie udostępniony na stronie www.casp.sgh.waw.pl

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

Stacjonarnie

Adres
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległości 128
(róg Madalińskiego), Warszawa
budynek „C”, Aula I

Online
Konferencja organizowana jest w formule hybrydowej. Link zostanie wysłany mailem do osób, które zaznaczą odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym.

Kontakt
Kontakt z organizatorami konferencji: mlaskow1@sgh.waw.pl

 

 

Partner główny wydarzenia:

Strona korzysta z plików cookies.