75. Kongres IFA w Cancun w Meksyku

Cancun, Meksyk
22 paź - 26 paź 2023

75. Międzynarodowy Kongres IFA odbędzie się w Cancun w Meksyku w dniach 22-26 października 2023 r. Globalne kongresy IFA należą do najważniejszych wydarzeń poświęconych międzynarodowemu prawu podatkowemu. Ponad 2000 praktyków, naukowców, sędziów, doradców, przedstawicieli administracji i biznesu weźmie udział w szczegółowo zaplanowanych debatach, panelach i spotkaniach. Doroczny kongres IFA to niepowtarzalna okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także antycypowania trendów i kierunków przyszłych zmian w prawie podatkowym.

W tym roku aż czterech ekspertów z Polski wystąpi w roli prelegentów lub panelistów.

W sesji IFA/EU, której przewodniczy Georg Kofler (Austria), weźmie udział dr hab. Błażej Kuźniacki, Global Senior Manager in Tax Policy & ITS w PwC Holandia, prof. Uniwersytetu Łazarskiego, laureat tegorocznej nagrody IFA Mitchell B. Carroll Prize. Seminarium będzie poświęcone najpilniejszym zmianom w międzynarodowym prawie podatkowym z perspektywy prawa UE, w tym agendzie Komisji Europejskiej w zakresie podatku od osób prawnych (w tym Pillar II i BEFIT), środkach ukierunkowanych na agresywne planowanie podatkowe i szkodliwą konkurencję podatkową (takich jak "Unshell" i zmieniony kodeks postępowania), współpracy administracyjnej i przejrzystości oraz wpływie zielonej transformacji na europejskie podatki.

Kolejnym z obszarów, któremu poświęcone zostanie Seminarium H, to najnowsze zmiany w opodatkowaniu międzynarodowym (Recent developments in international taxation). Prelegenci omówią najnowsze i przełomowe orzeczenia sądowe dotyczące najważniejszych podatkowych zagadnień transgranicznych. Seminarium poprowadzi prof. Jonathan Schwarz z King’s College London, a jednym z panelistów będzie dr Wojciech Sztuba, prezes zarządu IFA Poland, partner w TPA Poland, który omówi najnowsze orzecznictwo polskiego NSA w sprawie stosowania metody kredytu podatkowego.

Polski akcent w seminarium YIN Young IFA Network zatytułowanym “Consumption Taxes and the Digital Economy: Where Are We Now?” to udział pani Marty Papis-Almansa, Assistant Professor na University of Copenhagen. Przewodniczącą tego panelu będzie pani Martha Ruelas.

Ponadto, od 30-lat integralną częścią kongresu jest „Poster Programme”  – program mający zachęcić studentów do pogłębiania wiedzy w zakresie międzynarodowych podatków. Spośród prac nadesłanych z całego świata wybierana jest zwycięska dziesiątka. Ich autorzy otrzymują możliwość udziału w globalnym kongresie IFA, zaprezentowania plakatu swojego autorstwa będącego częścią pracy dyplomowej, a co najważniejsze – przedyskutowania nurtujących ich kwestii związanych z ich pracą dyplomową z uczestnikami kongresu, teoretykami i praktykami prawa podatkowego z całego świata. W ten sposób została wyróżniona pani Emilia Sroka z Polski, która podczas kongresu przedstawi opracowany przez siebie materiał zatytułowany: "Accommodation platforms as deemed suppliers in the European VAT system".

Więcej informacji na temat Kongresu IFA w Cancun można znaleźć na stronie wydarzenia: IFA 2023

 


 

Szczegóły wydarzenia

Data 22-26.10.2023
Lokalizacja Cancun, Meksyk
Język angielski

www

Dowiedz się więcej

Dołącz do międzynarodowej sieci ekspertów prawa podatkowego

Strona korzysta z plików cookies.