WŁADZE

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Członek Rady NadzorczejProf. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, kierownik Katedry Prawa Podatkowego Materialnego WpiA UŁ, członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, członek Rady Legislacyjnej, autor oraz współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego i budżetowego, prowadził wykłady między innymi na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours – jako professeur invité (Francja), a także na Wirtschafts Universität w Wiedniu (Austria).