WŁADZE

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Michał Nowacki

Członek Zarządu - SekretarzMichał Nowacki

Zajmuje się doradztwem podatkowym w krajowych i międzynarodowych projektach transakcyjnych. Doradza przy transakcjach dotyczących udziałów lub akcji, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości. Bierze udział w projektach reorganizacyjnych obejmujących połączenia i przekształcenia spółek, jak również wydzielenie aktywów.

Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, podatkami transakcyjnymi i międzynarodowym prawem podatkowym oraz VAT.

Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.