WŁADZE

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Dr Wojciech Sztuba

Prezes zarząduDr Wojciech Sztuba

Wojciech jest doradcą podatkowym i partnerem zarządzającym TPA Poland. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań podatkowych i doradczych dedykowanych w szczególności przedsiębiorstwom z branży nieruchomości oraz energetyki. Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym, wsparciu transakcyjnym i prowadzeniu sporów.

Autor licznych publikacji i wykładowca wielu specjalistycznych programów szkoleniowych, w tym organizowanych przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, PSEW, PTPiREE, IHK, Euroforum, IRiP, ELSA czy Energia i Środowisko. Lektor Podyplomowego Studium Skarbowości i Podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Absolwent Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1997). W latach 1994-1995 studiował na Otto-Friedrich-Universität w Bambergu, RFN. Od 1999 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od grudnia 2015 doktor nauk prawnych (specjalność: prawo podatkowe). Praca doktorska nt. efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw obroniona w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Włodzimierza Nykiela.  W zarządzie polskiego oddziału IFA od 2013 r., do roku 2016 w roli członka zarządu - sekretarza.