WŁADZE

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Dr Joanna Koronkiewicz

Członek ZarząduDr Joanna Koronkiewicz

Joanna jest doradcą podatkowym z ponad 10-letnim doświadczeniem i Starszą Menadżerką w KPMG Tax w Polsce. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i opodatkowaniu spółek. Absolwentka SGH i Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor nauk prawnych. Laureatka Konkursu „Rising Stars – Prawnicy jutra”. Pracowała jako in-house w genewskiej centrali Thomson Reuters, gdzie była odpowiedzialna za 10 jurysdykcji podatkowych, w tym holenderską. 

Pierwsza koordynatorka sieci YIN w Polsce, obecnie odpowiedzialna w ramach Zarządu IFA za rozwój Women of IFA Network (WIIN) w Polsce. Współinicjatorka cyklu seminariów IFA w zakresie cen transferowych.