Konferencja naukowa: Minimalny globalny podatek korporacyjny w Unii Europejskiej – konsekwencje wdrożenia Filaru II OECD

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
16 cze 2023

Celem konferencji jest prezentacja głównych założeń dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej i ocena potencjalnych konsekwencji ekonomicznych i prawnych jej wdrożenia.

Organizatorzy

  • Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski)
  • Naukowe Koło Opodatkowania Biznesu (Uniwersytet Wrocławski)

Patronat wydarzenia

  • IFA Poland

Patronat medialny

  • Przegląd Podatkowy
  • prawo.pl

Program Konferencji

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45 Otwarcie Konferencji

Panel I - Założenia i konstrukcja prawna minimalnego globalnego podatku korporacyjnego (9.45-11.45)

Moderatorzy:
Prof. dr hab. Paweł Borszowski, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, Uniwersytet Wrocławski
Dominik Gaworski, Naukowe Koło Opodatkowania Biznesu

9.45 -10.15 Koncepcja i uzasadnienie minimalnego globalnego podatku w pracach OECD nad Filarem II

dr Filip Majdowski - członek Steering Group of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, doradca w Ministerstwie Finansów ds. międzynarodowego prawa podatkowego.

10.15-10.45 Konstrukcja podatku minimalnego w świetle zasad modelowych oraz wytycznych OECD

dr Mikołaj Kondej - radca prawny i doradca podatkowy, PwC.

10.45-11.15 Zakres podmiotowy oraz obliczanie kwalifikowanego dochodu / straty w regulacjach dyrektywy 2022/2523

Maksymilian Białek, doradca podatkowy, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

11.15-11.45 Obliczanie efektywnej stawki podatkowej i podatku wyrównawczego oraz zasady włączenia dochodu do opodatkowania (IIR) i niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR) w regulacjach dyrektywy 2022/2523

Karolina Kruś, doradczyni podatkowa, Partner Associate w Dziale Doradztwo Podatkowego Deloitte.

11.45 – 12.15 Dyskusja

12.15 - 12.30 Przerwa kawowa

Panel II - Implementacja dyrektywy 2022/2523 do polskiego systemu podatkowego (12.30-14.15)

Moderatorzy:
dr hab. Rafał Lipniewicz, Kierownik Ośrodka Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, Uniwersytet Wrocławski
Oskar Kacperczyk, Naukowe Koło Opodatkowania Biznesu

12.30-13.15 Kierunkowe założenia implementacji Dyrektywy 2022/2523 w Polsce

Łukasz Kuśmierz - Zastępca Dyrektora Departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów

13.15-13.45 Różnice w ustalaniu ETR między dyrektywą 2022/2523 a IFRS i co to znaczy dla polskich przedsiębiorstw

dr Wojciech Sztuba - Managing Partner, TPA Poland.

13.45 -14.15 Wybrane problemy kalkulacji efektywnej stawki podatkowej dotyczące zagranicznego zakładu

dr Monika Laskowska - Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

14.15 – 14.45 Dyskusja

14.45 - 15.15 – Lunch

Panel III - Potencjalne skutki implementacji GloBE dla gospodarki i biznesu (15.15-17.15)

Moderatorzy:
dr hab. Mateusz Machaj, Prof. UWr, kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii
Roman Muts, Naukowe Koło Opodatkowania Biznesu

15.15-15.45 Koniec szkodliwej konkurencji podatkowej i rajów podatkowych?

dr Alicja Brodzka - Adiunkt w Katedrze Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

15.45-16.15 Czy GloBE może mieć negatywny wpływ na zagraniczne inwestycje przyciągane zachętami podatkowymi? Potencjał ochronny międzynarodowych umów inwestycyjnych

dr hab. Błażej Kuźniacki - Research assistant professor at the Lazarski University, advisor at the PwC Global Tax Policy, and senior manager at the International Tax Services of the PwC Netherlands.

16.15-16.45 Podatek minimalny - wyzwania dla biznesu i rządów wynikające z nowo
wprowadzonych regulacji

Michał Stępień - doradca podatkowy, PwC.

16.45-17.15 Konkurencyjność UE i Polski w kontekście wdrożenia GloBE Marcin Klucznik - Zespół Makroekonomii, Polski Instytut Ekonomiczny.

17.15 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Więcej informacji

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email rafal.lipniewicz@uwr.edu.pl

Agenda wydarzenia (PDF)

Formularz zgłoszeniowy

Strona korzysta z plików cookies.