III Konferencja naukowa: Doświadczenia i wyzwania w zakresie MDR

Warszawa
25 maj 2023

Mijają 4 lata od wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. (DAC-6) dotyczącej raportowania schematów podatkowych. Pojawienie się DAC-6 jest efektem zaostrzenia w ramach projektu OECD BEPS 1.0. podejścia państw do międzynarodowej wymiany informacji traktowanej jako metoda przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

W raportach końcowych BEPS 1.0 wskazywano na potrzebę poprawy transparentności z uwzględnieniem obowiązkowej wymiany dotyczącej rozstrzygnięć związanych z uzyskaniem preferencyjnych zasad opodatkowania.

W szczególności działanie 12 zawierało rekomendacje dotyczące stworzenia przepisów krajowych w zakresie nałożenia obowiązku ujawniania agresywnych strategii planowania podatkowego przez podatników.

W ślad za rekomendacjami OECD uchwalono dyrektywę Rady (UE) 2015/2376 z 8 grudnia 2015 r. (DAC 3)  oraz dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. (DAC-6). Regulacje DAC-6 prowokują, zwłaszcza w Polsce, liczne dyskusje w zakresie praktycznych aspektów wdrożeniowych.

Konferencja zostanie poświęcona ocenie skutków funkcjonowania dyrektywy DAC-6 z perspektywy unijnej oraz praktyki krajowej. Ocena dokonana zostanie w szerszej perspektywie zwiększającej się stopniowo transparentności podatkowej.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w punktowanym wydawnictwie.

AGENDA

 • 8:30-9:00 Rejestracja uczestników
 • 9:00-9:10 Otwarcie konferencji
 • 9:10-9:20 Powitanie uczestników w imieniu organizatorów
 • 9:35-11:05 Panel 1: Praktyka i doświadczenia krajowe
  Moderator: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (UŚ)
 • 11:05-11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30-13:00 Panel 2: Wyzwania w zakresie regulacji MDR
  Moderator: dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
 • 13:00-14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00-15:30 Panel 3 pod patronatem Woman IFA Network: Transparentność podatkowa a MDR
  Moderator: dr Monika Laskowska (CASP SGH/IFA)
 • 15:30-16:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

SZCZEGÓŁOWA AGENDA WYDARZENIA

MODERATORZY

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Prawniczka, specjalistka z zakresu prawa finansowego i podatkowego, profesor nauk prawnych, nauczycielka akademicka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie. Kieruje Zespołem Badawczym Instytutu Nauk Prawnych
na UŚ. Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV Kadencji. Od 2014 r. jest wiceprzewodniczącą Komitetu Podatkowego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Powołana przez Ministra Finansów w skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Autorka ponad 150 publikacji naukowych.

dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH

Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego i Celnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny SGH, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym.

dr Monika Laskowska

Doktorka nauk o polityce publicznej, doradczyni podatkowa, członkini Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2019 r. wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepsza ekspertka w dziedzinie cen transferowych
w Europie. W rankingu ITR World TP w kilku ostatnich latach wymieniana jako Highly Regarded TP Practicioner. Zajmowała stanowisko wicedyrektorki
w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów oraz pełniła rolę właściwej władzy w międzynarodowych procedurach wzajemnego porozumiewania się. Delegatka w OECD oraz w JTPF. W kadencji 2022-2025, członkini zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association.

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

 • Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (UŚ)
 • Prof. dr hab. Jan Głuchowski (WSB)
 • dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
 • dr hab. Marcin Jamroży, prof SGH
 • dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
 • dr Wojciech Sztuba (IFA)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin:

25 maja 2023 r.

godz. 9:00-16:00

Miejsce:

Konferencja organizowana jest w formule hybrydowej:

Stacjonarnie

Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległości 128
(róg Madalińskiego), Warszawa
budynek „C”, Aula I

Online

Za pośrednictwem aplikacji MS Teams
(link będzie dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz zostanie wysłany mailem do osób, które zaznaczą opcję w formularzu rejestracyjnym).

Rejestracja:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wymagana jest uprzednia rejestracja poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem:

>> FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt:

Kontakt z organizatorami konferencji: konferencja_mdr@sgh.waw.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
 • dr Monika Laskowska (CASP SGH/IFA Poland)
 • dr Wojciech Sztuba (IFA Poland)
 • dr Adam Olczyk (SGH)
 • dr Marcin Kotlarz (SGH)
 • dr Artur Bogucki (SGH)

 

Strona korzysta z plików cookies.