WYDARZENIA

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

2017-06-19

IFA Travelling Lectureship (TLP)


Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

O wielostronnej konwencji implementującej środki traktatowego prawa podatkowego

Polska zgłosiła 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do objęcia ich wielostronną Konwencją implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku. O zaletach tej Konwencji dyskutowano w Szkole Głównej Handlowej.

Spotkanie w SGH odbyło się 19 czerwca 2017 r. z inicjatywy International Fiscal Association (IFA). Miało charakter wykładu, a jego głównym bohaterem był profesor Robert Danon, kierujący Tax Policy Center na Uniwersytecie w Lozannie. Tytuł jego wykładu to: „Implementation of the Multilateral Convention (MLI)”.

Zaczęło się od Paryża…

7 czerwca 2017 r. w Paryżu została podpisana przez 68 państw Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku („Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting", w skrócie: „MLI”; dalej: „Konwencja”), skutkująca zmianami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności w zakresie unikania (podwójnego) opodatkowania. Co MLI da Polsce? Pozwoli na jednoczesną zmianę kilkudziesięciu podpisanych przez nas umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bez konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji dwustronnych. Polska zgłosiła do objęcia Konwencją 78 umów o unikaniu podwójnego (dalej” „UPO”).

… ale prace nad modelem trwają od kilku lat

W Paryżu zamknięto pewien rozdział prac. Trzeba jednak wspomnieć, że genezą powstania Konwencji wielostronnej były prace prowadzone od 2013 r. przez OECD w ramach projektu Base Erosion and Profit Shifting (erozja bazy podatkowej oraz przenoszenie zysków; w skrócie „BEPS”). Końcowe raporty BEPS zostały opublikowane 5 października 2015 r., a jednym z 15 działań było stworzenie MLI. Konwencja umożliwia wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach pozostałych działań BEPS, przez zmianę UPO bez prowadzenia dwustronnych negocjacji. Wraz z raportami OECD wydała obszerne uzasadnienie zawierające podsumowanie prac wraz z osiągnięciami, wśród których za najważniejsze uznany został sam fakt osiągnięcia porozumienia w zakresie minimalnych standardów, które mają być przestrzegane i monitorowane.

W Warszawie przedstawiono szczegóły

W trakcie spotkania w SGH w Warszawie prof. Robert Danon przedstawił strukturę i zawartość poszczególnych części MLI.  Wskazał on, że obligatoryjny charakter mają postanowienia dotyczące zapobieganiu nadużyciom umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dotyczące usprawnienia rozstrzygania sporów podatkowych, stanowiące tzw. minimalny standard. Jednocześnie podkreślał, że dotychczasowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozostaną w mocy, a MLI uzupełnia istniejące UPO przez dodanie nowych postanowień i/lub zmianę (zastąpienie) istniejących postanowień. Państwa mają możliwość odrzucenia, przyjęcia bądź warunkowego przyjęcia postanowień MLI, z wyjątkiem wskazanego obligatoryjnego „minimalnego standardu”.

Uzupełnieniem wykładu prof. Danona były wystąpienia Pawła Gruzy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz Dariusza Wasylkowskiego, członka IFA Permanent Scientific Committee. Odbyły się również dwa panele dyskusyjne: pierwszy pt. „MLI Minimum Standards and Treaty Abuse” moderowany był przez prof. UMK Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego, drugi pt. „New Developments in International Tax Law”, którego moderatorem był prof. SGH Marcin Jamroży.

Dr Wojciech Sztuba, prezes polskiego oddziału IFA, podkreślił, że seminarium z udziałem prof. R. Danona cechował wysoki poziom merytoryczny, ale także wyjątkowa aktualność tematu. „Niespełna dwa tygodnie po podpisaniu w Paryżu konwencji wielostronnej przez ponad 70 Ministrów Finansów państw członkowskich OECD, w tym Polski, mogliśmy zapoznać się ze szczegółowymi konsekwencjami wdrożenia tego unikalnego w historii stanowienia międzynarodowego prawa podatkowego porozumienia. Ciekawym i doniosłym uzupełnieniem wykładu prof. Danona był udział w dyskusji panelowej przedstawicieli Ministerstwa Finansów, którzy bezpośrednio reprezentowali Polskę przy podpisaniu MLI” – komentował spotkanie dr Wojciech Sztuba, prezes polskiego oddziału IFA.

Konwencję trzeba ratyfikować

Polska aktywnie uczestniczyła w pracach nad MLI i zgłosiła do objęcia MLI większość zawartych UPO, zastrzegając, że zastosowania nie będą miały jedynie rozwiązania dotyczące unikania powstania zakładu oraz obligatoryjnego arbitrażu. Profesor Danon wskazał, że stanowiska poszczególnych państw – sygnatariuszy MLI - są zróżnicowane, niekiedy ograniczają się jedynie do zobowiązania przyjęcia minimalnego standardu (np. Czechy czy Szwajcaria). Konwencja musi zostać ratyfikowana przez co najmniej 5 państw, aby weszła w życie. Konwencja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie okresu trzech miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia złożenia piątego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

***

Wykład w SGH w Warszawie był pierwszym w cyklu wykładów na temat wielostronnej konwencji (Multilateral Convention/MLI) organizowanych przez IFA w ramach „Travelling Lectureship Programme” w ośmiu europejskich stolicach (Belgrad, Budapeszt, Kijów, Liubliana, Mińsk, Praga, Sarajewo oraz Sofia).

***

     

Foto: Maciej Górski, SGHData Wydarzenie Miejsce
2017-01-01Seminarium podatkowe dotyczące aktualnej polityki podatkowej państwa Dentons, Warszawa
2017-01-10Seminarium pokongresowe Madryt 2016Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Warszawa
2017-03-01Warsztaty "Master of Taxes"Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
2017-03-30 do 2017-03-31Wiosenny Przegląd Orzecznictwa PodatkowegoUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
2017-05-29Seminarium: YIN roboczo na temat GAAR i WHT - Seul 2018Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4, WarszawaCzytaj więcej
2017-06-01Konferencja "European Tax Law Professors"Uniwersytet Łódzki, Łódź
2017-06-01VI Debata Podatkowa: Uszczelnianie systemu VATSzkoła Główna Handlowa, Warszawa
2017-06-19IFA Travelling Lectureship (TLP)Szkoła Główna Handlowa, WarszawaCzytaj więcej
2017-08-27 do 2017-09-0171 Kongres IFA w RioWindsor Convention & Expo Center, Rio de JaneiroCzytaj więcej
2017-09-28YIN seminarium przedkongresowe Seul dot. GAAR i WHTWydział Prawa i Administracji UW, ul. Lipowa 4, WarszawaCzytaj więcej
2017-09-29 do 2017-09-30VAT Aktualne problemy 2017Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
2017-10-06Seminarium IFA: Facts & myths about GAARKancelaria Roedl & Partner, ul. Sienna 73, WarszawaCzytaj więcej
2017-10-19SEMINARIUM POKONGRESOWE IFA: Najistotniejsze zagadnienia Kongresu IFA - Rio de Janeiro 2017 – polska perspektywaWardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, WarszawaCzytaj więcej
2017-10-26Konferencja podatkowa: Optymalizacja podatkowa - sposób na racjonalizację decyzji w przedsiębiorstwach czy też potencjalna przyczyna wybuchu koSzkoła Główna Handlowa, Warszawa
2018-02-21Proces ustalania cen transferowych i rola poszczególnych interesariuszy w tym procesieWydział Prawa i Administracji UWCzytaj więcej
2018-03-01VII Debata podatkowa: Koszty uzyskania przychodów twórcówSzkoła Główna Handlowa w WarszawieCzytaj więcej
2018-03-09 do 2018-03-10Toruński Przegląd Orzecznictwa PodatkowegoUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2018-03-15Implementacja MLI - aspekty praktycznePATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy, WarszawaCzytaj więcej
2018-04-11Zasada ceny rynkowej a GAAR i regulacje ograniczające uznanie kosztów podatkowychWydział Prawa i Administracji UWCzytaj więcej
2018-05-15Panel dyskusyjny nt. "Racjonalność a sprawiedliwość systemu podatkowego" w ramach XIII Konferencji z cyklu Przedsiębiorczość (SGH)Hotel Gołębiewski, Mikołajki
2018-05-16Praktyczne aspekty ustalania warunków rynkowych, m.in. korekta dochodu / dochodowości, rozwiązania uproszczone (tzw. safe harbours)Wydział Prawa i Administracji UWCzytaj więcej
2018-06-06Nowy system zachęt podatkowych dla inwestycji i działalności B+R w PolsceDentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., Rondo ONZ 1, WarszawaCzytaj więcej
2018-06-20Procedury i instrumenty dostępne dziś w zakresie cen transferowych i postulowane de lege ferendaWydział Prawa i Administracji UWCzytaj więcej
2018-09-02 do 2018-09-0672 Kongres IFA Seoul 2018Seul, KoreaCzytaj więcej
2018-09-20Seminarium pokongresowe IFA Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Warszawa
2018-10-29Konferencja IFA TPWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4, Warszawa (Aula A.2)Czytaj więcej
2018-11-13Seminarium pokongresowe IFA SEUL 2018: Alternatywne tryby rozwiązywania sporów podatkowych - polska perspektywaKancelaria Wardyński i Wspólnicy, WarszawaCzytaj więcej
2018-11-23 do 2018-11-24Economy, Tax & Crime 2018Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuCzytaj więcej
2019-01-09Konferencja IFA dotycząca ogólnego prawa podatkowego (wokół nOP) 2019Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4, WarszawaCzytaj więcej
2019-05-21 do 2019-05-21Konferencja KIDP: Uszczelnianie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 (w siedzibie BCC)Czytaj więcej
2019-05-22 do 2019-05-24IFA European Region Conference 2019Warszawa, Hotel IntercontinentalCzytaj więcej
2019-09-27 do 2019-09-28VAT Aktualne Problemy 2019Wydział Prawa i Administracji UMK w ToruniuCzytaj więcej
2019-11-05 do 2019-11-06Ogólnopolska Konferencja Podatkowa “Prawa czy Podatki?” ELSA Poland pod Patronatem IFA PolandAkademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, WarszawaCzytaj więcej
2020-03-13 do 2020-03-13UWAGA! ZMIANA TERMINU | "Changing the Global Tax Landscape for Foreign Direct Investments: The Importance of Economic Substance"SGH, al. Niepodległości 128, Warszawa (Aula I w Budynku C)Czytaj więcej