WYDARZENIA

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

2020-11-10

Webinarium: Wybrane aspekty polskiej reformy podatku u źródła (WHT) – kluczowe zmiany, wyzwania oraz rodzące się trendy


Wydarzenie online (w języku polskim)

Zapraszamy na drugie z cyklu webinariów pt."Wybrane aspekty podatku u źródła (WHT)", podczas którego zostaną omówione polskie uwarunkowania prawne dotyczące podatku u źródła, ze szczególnym akcentem na mechanizm zwrotowy (WHT refund) oraz polską definicję rzeczywistego właściciela.

Wydarzenie online odbędzie się 10 listopada 2020 r. w godz. 16.30 - 18:00 (wydarzenie bezpłatne, prowadzone w języku polskim).

Głównym referentem będzie dr Michał Wilk, który specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności doradza w zakresie podatku u źródła (doktorat poświęcił klauzuli rzeczywistego właściciela).

Informacje o pierwszym webinarium dostępne są tu: Klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz zakaz nadużycia prawa na przykładzie wyroków TSUE w sprawach duńskich

***

Wybrane aspekty polskiej reformy podatku u źródła (WHT) – kluczowe zmiany, wyzwania oraz rodzące się trendy

Reforma mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) z początku 2019 r. na stałe zmieniła polską praktykę stosowania przepisów dotyczących opodatkowania płatności dokonywanych za granicę. Osią zmian było wprowadzenie mechanizmu zwrotowego (pobierz i ubiegaj się o zwrot - WHT refund) w miejsce dotychczas funkcjonującego mechanizmu preferencyjnego (zastosuj preferencję na moment płatności - WHT relief). Chociaż wejście w życie mechanizmu zwrotowego było kilkukrotnie przesuwane, to według aktualnego stanu prawnego mechanizm ten powinien zacząć obowiązywać od 01.01.2021 r.
Tej podstawowej zmianie towarzyszyło ponadto wyartykułowanie wprost w przepisach przesłanki należytej staranności po stronie polskich płatników oraz rozbudowanie klauzuli rzeczywistego
właściciela o wymóg badania substancji w podmiocie będącym odbiorcą płatności. Na powyższy krajobraz podatkowy nakłada się nie tylko rodzące się orzecznictwo polskich sądów
w zakresie zreformowanego podatku u źródła, czy też wpływ orzecznictwa TSUE, o którym mowa będzie w październikowym webinarium IFA, ale także ogłoszone przez Ministerstwo Finansów plany modernizacji mechanizmu zwrotowego. Intencją webinarium poświęconego polskiej reformie podatku u źródła jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na ten temat oraz podjęcie próby oceny dotychczasowych i proponowanych zmian łącznie z obserwowalnymi trendami w praktyce polskich płatników oraz organów podatkowych.

***

AGENDA:

16:30 - 16:35 Wprowadzenie - dr Wojciech Sztuba
16:35 - 17:05 Wybrane aspekty polskiej reformy podatku u źródła (WHT) na przykładzie mechanizmu zwrotowego (WHT refund) oraz definicji rzeczywistego właściciela - dr Michał Wilk
17:05 - 17:20 Aktualne postępowania wymiarowe na kanwie polskiej koncepcji rzeczywistego właściciela i podejścia look-through: podstawowe argumenty organów podatkowych i antycypowane
kierunki rozwoju – dr Błażej Kuźniacki
17:20 - 17:35 Ocena rozważanych przez ustawodawcę zmian w mechanizmie zwrotowym (WHT refund) oraz definicji rzeczywistego właściciela - Michał Nowacki
17:35 - 17:55 Sesja Q&A - dr Filip Majdowski (moderator)
17:55 - 18:00 Podsumowanie - dr Wojciech Sztuba

***

REJESTRACJA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja: Wybrane aspekty podatku u źródła (WHT) - webinarium II

Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane w oddzielnej korespondencji.

***

Pobierz broszurę w pdf: Wybrane aspekty podatku u źródła (WHT)

***

Cykl webinariów został objęty patronatem podcastu dr Michała Wilka "Dzień dobry Podatki"Data Wydarzenie Miejsce
2020-11-10Webinarium: Wybrane aspekty polskiej reformy podatku u źródła (WHT) – kluczowe zmiany, wyzwania oraz rodzące się trendyWydarzenie online (w języku polskim)Czytaj więcej

Archiwum