WYDARZENIA

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

2020-10-20

Webinarium: Klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz zakaz nadużycia prawa na przykładzie wyroków TSUE w sprawach duńskich


Wydarzenie online (w języku angielskim)

Zapraszamy na pierwsze z cyklu webinariów pt. "Wybrane aspekty podatku u źródła (WHT)", które zostanie poświęcone  orzeczeniom TSUE w sprawach duńskich, które przez wielu są określane jako przełomowe w zakresie planowania podatkowego dotyczącego przepływu pasywnych płatności w ramach UE oraz vis-à-vis państwa trzecie. Webinarium jest bezpłatne i będzie prowadzone w języku angielskim, a głównym referentem będzie Erik Banner-Voigt. 

Drugie webinarium pt. "Wybrane aspekty polskiej reformy podatku u źródła (WHT) – kluczowe zmiany, wyzwania oraz rodzące się trendy" zaplanowane jest na 10 listopada 2020 r. w godz. 16.30 - 18:00 (wydarzenie w języku polskim).

***

Klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz zakaz nadużycia prawa na przykładzie wyroków TSUE w sprawach duńskich

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach duńskich T Danmark (sygn. C-116/16) oraz N Luxembourg 1 (sygn. C-115/16) z 26.02.2019 r., zapadłe na tle stosowania zwolnień w podatku u źródła na gruncie unijnej dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach oraz dyrektywy dotyczącej opodatkowania odsetek i należności licencyjnych, stanowią przełomowy punkt w zakresie możliwości planowania podatkowego z wykorzystaniem podmiotów holdingowych w Unii Europejskiej.

Większość komentatorów zgodnie uznaje, że tezy zawarte w przywołanych wyrokach istotnie odbiegają od dotychczasowego dorobku orzeczniczego TSUE na tle stosowania zwolnienia w podatku u źródła usankcjonowanego przywołanymi dyrektywami podatkowymi. Fundamentalnymi zagadnieniami poruszonymi przez Sąd Unijny są kwestie związane ze sposobem interpretacji klauzuli rzeczywistego właściciela (beneficial owner) pasywnych płatności oraz zakazu nadużycia prawa poprzez tworzenie sztucznych struktur holdingowych.

Jako acquis communautaire wyroki te są ważne z perspektywy polskich podmiotów dokonujących płatności dywidend, odsetek i należności licencyjnych do powiązanych podmiotów w innych państwach członkowskich. Celem lepszego zrozumienia potencjalnych skutków podatkowych związanych z tymi orzeczeniami podczas webinarium przedstawione zostaną główne tezy TSUE zawarte w tych wyrokach ze szczególną referencją do duńskich uwarunkowań prawno-faktycznych, omówione zostaną kluczowe podobieństwa i różnice pomiędzy tymi rozstrzygnięciami a opinią Rzecznika Generalnego a także zostanie przybliżony wpływ wyroków TSUE na judykaturę poszczególnych państw członkowskich.

***

AGENDA:

16:30 - 16:35 Wprowadzenie - dr Wojciech Sztuba

16:35 - 17:05 Klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz zakaz nadużycia prawa na przykładzie wyroków TSUE w sprawach duńskich z perspektywy duńskiego prawnika - Erik Banner-Voigt
17:05 - 17:20 Opinie Rzecznik Generalnej Juliane Kokott a wyroki TSUE w Sprawach Duńskich - kluczowe podobieństwa i różnice w rozumieniu koncepcji rzeczywistego beneficjenta - dr Błażej Kuźniacki
17:20 - 17:35 Recepcja wyroków duńskich w orzecznictwie wybranych państw członkowskich UE – podeście sądów krajowych innych państw członkowskich, predykacja co do podejścia polskich sądów administracyjnych - dr Filip Majdowski
17:35 - 17:55 Sesja Q&A - dr Błażej Kuźniacki (moderator)
17:55 - 18:00 Podsumowanie - dr Wojciech Sztuba

***

REJESTRACJA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja: Wybrane aspekty podatku u źródła (WHT) - seminarium I

Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane w oddzielnej korespondencji.

***

Pobierz broszurę w pdf: Wybrane aspekty podatku u źródła (WHT)

***

Cykl webinariów został objęty patronatem podcastu dr Michała Wilka "Dzień dobry Podatki"

 Data Wydarzenie Miejsce
2020-11-10Webinarium: Wybrane aspekty polskiej reformy podatku u źródła (WHT) – kluczowe zmiany, wyzwania oraz rodzące się trendyWydarzenie online (w języku polskim)Czytaj więcej

Archiwum