WŁADZE

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Dr Janusz Fiszer

Członek radyDr Janusz Fiszer

Radca prawny i doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, specjalista prawa podatkowego i finansowego.

Od 1980 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie docent w Zakładzie Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania. Jednocześnie od 1991 r. starszy doradca, a w latach 1998-2012 partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case; w latach 2012-2013 r. partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej PwC, a od stycznia 2014 r. partner w kancelarii prawnej GESSEL. Wykładowca międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej.

Stypendysta University of Kansas School of Business w Lawrence, Kansas, USA (1982-1983) i stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst [DAAD] oraz Fundacji Fritza Thyssena [Fritz Thyssen Stiftung] na Uniwersytecie w Monachium, Niemcy (1988-1989 i 1990).

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe w profesjonalnych czasopismach polskich i zagranicznych. Od 1993 r. członek Rady Programowej miesięcznika "Monitor Podatkowy". Od lat 90-tych korespondent profesjonalnego periodyku „Tax Notes International” w USA. Od 2004 r. autor stałych komentarzy podatkowych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa podatkowego i doradców podatkowych.

Współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Association (IFA).