WŁADZE

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Dr hab. Marcin Jamroży

Członek zarząduDr hab. Marcin Jamroży

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina), doktor nauk prawnych (UAM w Poznaniu), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH), profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy i radca prawny, partner w Rödl & Partner, członek Zarządu Polskiego Oddziału IFA, autor ponad 100 recenzowanych publikacji.