WŁADZE

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Andrzej Marczak

Członek radyAndrzej Marczak

Partner, szef zespołu ds. PIT, KPMG w Polsce. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie opodatkowania dochodów osobistych, optymalizacji opodatkowania dla międzynarodowej kadry kierowniczej, bieżących rozliczeń podatkowych, planowania struktur podatkowych, w tym z wykorzystaniem przyjaznych podatkowo jurysdykcji zagranicznych. Posiada doświadczenie w doradztwie dla pracodawców związanym z zatrudnianiem pracowników, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy oraz podatkami międzynarodowymi. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Występuje jako prelegent na licznych seminariach podatkowych w Polsce, jak i za granicą oraz jako komentator wydarzeń podatkowych dla ogólnokrajowej prasy, radia i telewizji. Jest autorem wielu publikacji podatkowych i został wybrany w roku 2013, 2014 i 2015 najlepszym specjalistą w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych wg VII, VIII i IX Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego przez dziennik „Rzeczpospolita”.